MAP TOUR – Elena Espiau

- ActivityStarter

ActivityStarter et permet obrir una altra aplicació sense sortir de la que estàs fent servir. Així pots consultar el GoogleMaps, clicar per tornar enrere, i trobar-te la app com estava abans de sortir. S’han d’especificar unes propietats, però no sé com es defineixen (si no és que te les donen).

Sin título

Sin título

- ListPicker

El ListPicker crea automàticament una llista d’opcions a escollir per a l’usuari. No es tracta de traslladar-te a una altra pantalla, sinó que aparegui una llista de possibilitats. Aquesta llista es defineix fàcilment a partir del Blocks Editor, podent afegir i treure elements amb molta facilitat. Si no m’equivoco, diria que el disseny d’aquesta llista no es pot modificar i manté el mateix disseny del tema del mòbil.

listpicker

Tal i com es mostra a la captura de pantalla anterior, així es defineix la llista de ListPicker. No entenc què és Screen1.Initialize.

- Obrir Maps amb una cerca

Tal i com esmentava, l’ActivityStarter ens permet iniciar una altra aplicació sense sortir de la que tenim oberta. Un cop definit que l’aplicació que s’activarà sigui el GoogleMaps, cal definir què volem obrir.
Així, quan l’usuari clica una de les opcions de la ListPicker1, s’obre el Maps cercant les paraules que haguem definit en les destinacions. Per a què això passi cal definir-ho mitjançant el ListPicker1.AfterPicking.

listpickerafter1

L’ActivityStarter1.DataUri defineix què ha d’obrir el Maps. En aquest cas, se li demana que obri el cercador i que insereixi la destinació seleccionada de la llista. Per això fa una combinació entre “http://maps.google.com/?q=” i l’opció seleccionada. Així si l’usuari escull “Tour Eiffel”, el DataUri es dirigeix a “http://maps.google.com/?q=Tour Eiffel.”